Druskos kambarys Kelmėje

UAB "Halomed" įrengė druskos kambarį Kelmės ligoninėje (http://kelmesligonine.lt).

facebook