Druskų kambarys Joniškio pagrindinėje mokykloje

Joniškyje, nuolat plėtojančioje sveikatos ugdymo ir stiprinimo procesus Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, įrengtas druskų kambarys vaikų sveikatai ir imunitetui stiprinti.

(https://saule.joniskis.lm.lt/ )

facebook